Hur går en optimering till?
Först å främst försöker vi ta reda på om bilen har några fel/brister på motor/drivlina som kan påverkas av en optimering. Sedan går vi in i motorns styrenhet med ett diagnos instrument och programerar om original programvaran. Vi kan skräddarsy din motoroptimering efter dina specifika önskemål. Oavsett om du är ute efter ett större effektuttag eller om du t.ex önskar en maximal bränslebesparing.

Hur lång tid tar en optimering?
Det beror på vilken bil och vilken metod som används vid optimeringen. Vanligtvis tar det mellan 2-3 timmar.

Vart kan man göra optimeringen?
Vi utför oftast optimeringarna i våra egna lokaler. När det gäller större maskiner och lastbilar kan vi även utföra dessa ute hos kund. Vi behöver då tillgång till ett garage. Bilar som optimeras via diagnosuttaget ställer inga krav på lokaler, enda som behövs är tillgång till ett 230v uttag.

Hur stor bränslebesparing kan man göra?
På en normal optimering brukar man räkna 5-15% i bränslebesparing. Det är väldigt svårt att på förhand säga exakt, dessutom spelar chauffören en viktig roll.

Håller motorn och har ni garantier?
Det absolut viktigaste när det gäller hållbarhet är service och underhåll. Våra optimeringar är noggrant utprovade för aktuell bilmodell. Många modeller har flera effektsteg. Motor och drivlina i dessa bilar är exakt lika med bara små skillnader och olika styrfiler. På dessa kan man låsa upp de spärrar som lagts på de mindre alternativen och uppnå samma effekter utan risk för skador. Våra optimeringar ligger alltid inom marginalerna för vad bilen klarar av.

Vi lämnar alltid garanti på installationen i samband med optimeringen på styrbox och styrfiler.

Vi avråder dom som har fabriksgarantier kvar på sina maskiner från att göra optimeringar då det kan äventyra garantin om det upptäcks. Därför rekommenderar vi att montera våran effektbox som går att avlägsna före man ska lämna in bilen på till exempel service eller garantiåtgärder. Det går inte att i efterhand avgöra, vare sig man är fackman eller amatör, att en effektbox tidigare varit installerad i en bil.

Hur mycket effekt får jag i min bil?
Alla våra optimeringar är helt bil specifika och skrivs enskilt för varje bil. De effektsiffror vi redovisar är de siffror som är framtagna för maximal besparing. Vill du ha fler hästar/Vrid så ordnar vi det men till bekostnad för besparingsfaktorn och eventuellt även för säkerhetsmarginalen.

Vad säger Bilprovningen/Försäkringsbolaget?
Varken bilprovningen eller försäkringsbolaget kontrollerar bilarna. Men vill man vara helt på det säkra så ska optimeringen anmälas till både försäkringsbolaget och transportstyrelsen.

Syns optimeringen på verkstaden?
Det är inte säkert att alla verkstäder ser optimeringarna vid en vanlig diagnos. Men alla optimeringar går att spåra. Många konkurrenter hävdar att dom kan göra optimeringarna osynliga och ospårbara vilket inte är sant. Har du då garanti kvar på bilen kan du få problem.

Vid nybilsgaranti ger därför våra kunder rekommendationen att montera våran effektbox som går att avlägsna före man ska lämna in bilen på till exempel service eller garantiåtgärder. Det går inte att i efterhand att avgöra, vare sig man är fackman eller amatör, att en effektbox tidigare varit installerad i en bil.

Försvinner optimeringen vid Service?
Det händer att under servicen skriver verkstaden in en ny styrfil i bilen, vilket leder till att optimeringen försvinner. Vi skriver då tillbaka optimeringen utan kostnad. (Rese samt timdebitering kan förekomma) Detta är dock väldigt ovanligt då verkstaden ser optimeringen och brukar då fråga innan de lägger in ny programvara.
Oktantal på optimerade bensinbilar?
Våra optimeringar för bensinbilar är utformade för 98oktan. Tankar du 98 så kommer bilen att gå bättre och ta mindre bensin jämfört med att tanka 95oktan.

Varför optimeras inte bilen direkt vid leverans?
Tillverkaren producerar oftast en drivlina med flera olika effekter för att kunna sälja flera olika modeller och hålla nere produktionskostnaderna. Drivlinorna utrustas med väldigt breda styrfiler som ska passa i alla olika motorindivider, i olika länder med olika bränslekvalitet, klimat, luftfuktighet och avgaskrav. Vår optimering görs individuellt efter just din motor och anpassas efter de förhållanden den motorn ska prestera i.